Laatste update (18-3-2020) n.a.v. het corona virus.

Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM op.

Zwembad en Sportzaal
Alle zwem en sport activiteiten zijn t/m 6 april vervallen.

Het proefzwemmen (28 & 29 maart) gaan niet door.
Het examenzwemmen (5 april) gaat niet door.
De informatieavond zwemles ABC voor beginnersgroepen (26 maart) gaat niet door.

Wij informeren de ouders op een later moment over de te nemen vervolgstappen.

Fysiotherapie
Wij blijven telefonisch bereikbaar en behandelingen zijn mogelijk op afstand via beeldschermcontact.

Fysieke behandelingen in de praktijk vinden wij niet langer verantwoord door de verhoogde risico’s voor therapeut en patient. Wij willen verspreiding van het coronavirus voorkomen.

Meer informatie over de behandelingen op afstand treft u hier.

PeuterGym

PGY-1

PeuterGym!

Een goede en gezonde basis voor de sociale en lichamelijke ontwikkeling van uw peuter! PeuterGym = samen gymmen met uw peuter van minimaal 1,5 jaar tot 3,5 jaar oud. Bewegen en het ontwikkelen van de motoriek is voor jonge kinderen een belangrijk proces waar de PeuterGym een stimulerende rol in heeft. Maar: in de eerste plaats is het een leuke activiteit voor ouder en kind. De PeuterGym richt zich op het kind, de ouder helpt het kind met oefeningen. Hierdoor wordt de band en het vertrouwen tussen ouder en kind versterkt.

Veilig bewegen

Onze sportzaal is ingericht met een speciale verwarmde sportvloer met een judomat, waar kleine kinderen veilig op kunnen bewegen en spelen. Bewegen, klimmen en klauteren; Er worden oefeningen en spelletjes gedaan, die aansluiten op de belevingswereld van jonge kinderen. Tijdens de les is er aandacht voor het ontwikkelen en uitbouwen van motorische vaardigheden. De grondvormen van bewegen waaronder; klimmen, klauteren, buitelen en duikelen en het bewegen op muziek komen aan bod. Natuurlijk gebruikmakend van allerlei materialen en herkenbare en hippe muziek.

Sociaal & Weerbaar

Gedurende de lessen wordt er ook aandacht besteed aan normen en waarden. De kinderen leren wat goed en fout is. Spelenderwijs wordt er kennisgemaakt met oefeningen die aansluiten op judo; even lekker stoeien!

Educatief

Gedurende de lessen wordt er ook aandacht besteed aan normen en waarden. De kinderen leren wat goed en fout is. Spelenderwijs wordt er kennisgemaakt met oefeningen die aansluiten op judo; even lekker stoeien!

Gestart sinds februari 2017

Gymles: 45 minuten

Een les duurt 45 minuten. Het bestaat uit een vertrouwd startdeel met aansluitend een open deel met verschillende oefeningen. We sluiten de les gezamenlijk af.

Maximaal 8 kinderen

We werken met groepjes van maximaal 8 peuters (plus de ouder). Daardoor hebben u en uw kind alle ruimte om te gymmen en tegelijk te profiteren van de les in groepsverband.

Kleding

Gemakkelijk zittende kleding, zoals een joggingpak. Schoenen zijn niet nodig het gymen wordt gedaan op blote voeten.

PeuterGym: in de ochtend uren

Dinsdag 09.00 - 09.45u
Donderdag 10.30 - 11.15u
heijdensports-mobile-logo